De voordelen van houtbouw in Wilderszijde

4 juni '24

Houtbouw is volop in ontwikkeling, ook in Nederland. Maar waarom eigenlijk? In verschillende landen zoals de Verenigde Staten, Canada, Zwitserland en in Scandinavië wordt zelfs vaker wel dan niet voor hout gekozen. Maar wat zijn nu eigenlijk de voordelen van een houten woning ten opzichte van een huis van steen?

image alt

Hout is milieuvriendelijk

Bij de bouw van de houten woningen in Polderwijk fase 1 wordt veel minder CO2 uitgestoten dan bij een vergelijkbaar ander project. Hout neemt tijdens de groei CO2 op, en dit blijft tijdens de bouw opgeslagen in het hout. Belangrijk is daarbij wel dat het hout uit duurzaam beheerde bossen komt. Zo zorgen we goed voor Moeder Aarde en putten we haar niet uit. Door in Wilderszijde met hout te bouwen, dragen wij, en dus ook jij, een 'steentje' (of houtje) bij aan een duurzame toekomst. Win-win!

Hout is licht

Hout is een sterk, maar ook relatief licht bouwmateriaal. Het is daardoor makkelijker te vervoeren en dus geschikt voor prefabbouw. Dit is een groot voordeel, want op deze manier reduceer je de uitstoot van CO2 bij transport. Minder gewicht betekent namelijk een enorme reductie in CO2-uitstoot ten opzichte van andere bouwmethoden. Daarnaast verminderen we de overlast voor omwonenden op deze manier.

image alt

Hout is circulair

Houtskeletbouw draagt bij aan de circulaire economie. De houten elementen kunnen in theorie na verloop van tijd uit elkaar gehaald, verplaatst of hergebruikt worden. Voor jouw nieuwe woning is dit de komende decennia natuurlijk niet aan de orde, maar geen enkele woning staat voor altijd. Ook bij het productieproces van de woningen is er nauwelijks sprake van afvalmaterialen. Voor de houten elementen wordt de vingerlas techniek gebruikt, hierdoor wordt er geen hout weggegooid. Er wordt minder verpakkingsmateriaal gebruikt en reststromen, zoals gips- en isolatiemateriaal, worden door de fabrikant teruggenomen en verwerkt tot nieuwe grondstoffen. Andere materialen, zoals plastic, worden in de fabriek én op de bouwplaats gescheiden en gerecycled door lokale erkende verwerkers. Zo krijgt 90% van de restproducten een tweede leven.

Heb je een vraag? Neem contact met ons op
Ook wonen in Wilderszijde? Bekijk hier het aanbod